Zəng mənbəyi (Call tracking )

Zəng mənbəyi (Call tracking )

Zəng mənbəyi (Call tracking )
Hər bir reklam kampaniyasının nəticələrinin ölçülməsi və onların araşdırılması marketoloqların əsas işidir. Call Tracking xidməti vasitəsilə hansı reklam kanalı üzərindən daxil olan zəng və onların nəticələrini hər an izləyə biləcəksiniz. İstifadəçilər VirtualATS-in effektiv virtual alətləri vasitəsilə satış kanallarının ölçülməsinə imkan yaradaraq, marketinq xərclərinin optimizasiya edir və biznesin gəlirliyini artırır. Marketoloq hər an (Real Time) üçün müxtəlif satış kanallarından daxil olan zəng və satışların sayı bilməklə, hansı reklam növünün daha effektiv olmasını bilir və buna görə növbəti addımlarını atır.