Çox kanallı nömrələr

Çox kanallı nömrələr

Çox kanallı nömrələr
Səmimi olaraq qəbul etməliyik ki, müasir zamanədə xəttin «məşğul» olması haqqında qudokları dinləyən müştəri adətən digər şirkətə zəng edir. Şirkət böyüdükcə ona daxil olan və çıxan zənglərin sayı artır, və xəttin məşğulluğuna görə müştəri itirmə riski artır. Bu hallarda şirkətləri eyni anda istədiyiniz qədər çıxış və giriş zəngi edə bilən çoxkanallı nömrələr xilas edir. Siz VirtualATS-i istifadə edərək öz çox kanallı nömrənizi istifadə etməklə eyni anda limitsiz zənglər qəbul edə bilərsiniz.